Header Ads

Zakat Bagian Rukun Islam yang Wajib Ditunaikan

Kebanyakan orang Islam terutama di Indonesia (Opini)  pasti memandang kedudukan zakat tidak lah lebih penting daripada Sholat. Pasalnya zakat hanya diwajibkan bagi mereka yang hartanya telah mencapai Nisab. Akan tetapi amat miris sekali jika kita lihat banyak diantara Kaum Muslimin yang mampu membayar zakat tidak mengindahkan zakat walaupun sebenarnya kadar harta yang diwajibkan tidaklah seberapa hanya 2.5 % Saja.

Kenyataan ini salah satunya dikarenakan tidak adanya kesadaran dan perenungan dari Kaum Muslimin tentang kewajiban zakat merupakan salah satu Rukun Islam. Jika Anda mengaku sebagai seorang Muslim, maka salah satu saratnya adalah membayar Zakat jika telah mampu.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.