Header Ads

Dasar Hukum Zakat

20.50 3

Kewajiban zakat atas setiap Ummat Islam yang hartanya telah sampai nisab (Batas minimal dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya) merup...

Diberdayakan oleh Blogger.